« سیاحت و جهانگردی در فرایند تمدن و قرآن »، نوشته دکتر محمد دریایی

« سیاحت و جهانگردی در فرایند تمدن و قرآن »، نوشته دکتر محمد دریایی

« سیاحت و جهانگردی در فرایند تمدن و قرآن »، نوشته دکتر محمد دریایی

این کتاب به منظور شناخت ریشه‌های جهان‌گردی در قرآن و تمدن اسلامی، نیز معرفی جهان‌گردی اسلامی، مباحثی از این دست را شامل می‌گردد:

“ایران در نگاه سیاحان خارجی و نظرات سیاحتی جهان‌گردان”، “سیاحت‌های ژان‌پاردن”، “نگرشی تحلیل به توسعه‌ی سیاحت و جهان‌گردی”، “اصل عمل و حرکت” و “اکتشافات مسلمین محصول پدیده‌ی جهان‌گردی” که به انضمام آیات و احادیثی در خصوص جهان‌گردی، پایان می‌رسد.

نگارنده در پایان خاطرنشان می‌کند: “کمک جهان پیمایان و دریادلان مسلمان در مساعدت به جهان‌‌گردان اروپایی در تحقیق و شناخت ناشناخته‌های قاره‌ی نوپیدای آمریکا و مجهولات آفریقا و اقیانوس هند، از اواخر قرون وسطی و آغاز قرون معاصر، قابل بررسی و امعان نظر و از اهمیت خاصی برخوردار است”.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه