« فهرست توصیفی سفرنامه‌های فرانسوی »، به کوشش: محمدتقی پوراحمدجکتاجی

« فهرست توصیفی سفرنامه‌های فرانسوی »، به کوشش: محمدتقی پوراحمدجکتاجی

« فهرست توصیفی سفرنامه‌های فرانسوی »، به کوشش: محمدتقی پوراحمدجکتاجی

این کتاب در واقع کتابشناسی است که به توصيف سفرنامه‌های فرانسوی موجود تا سال ۱۳۳۵ در کتابخانه ملی ایران مي‌پردازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه