کتاب پژوهشی: «سیری در سفرنامه ها»؛ فواد فاروقی

کتاب پژوهشی: «سیری در سفرنامه ها»؛ فواد فاروقی

کتاب پژوهشی: «سیری در سفرنامه ها»؛ فواد فاروقی

کتاب پژوهشی: «سیری در سفرنامه ها»

میزان سفرها و سفرنامه نویسی با تمدن هر جامعه ارتباط مستقیمی دارد. به بیان دیگر رشد و توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در میزان سیر و سفرها تأثیر مستقیم می گذارد. از زمان صفویه سیاحان خارجی به دلیل داشتن پیشینه فرهنگ و تمدن به ایران قدم نهادند. آنها با انگیزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، مذهبی و غیره به سفر در شهرهای مختلف پرداختند. ایرانیان نیز از آن زمان (صفویه) به کشورهای غیر مسلمان به طور قابل توجهی سفر کردند.

با زیاد شدن این نوع اثر ادبی (سفرنامه ها) بررسی آنها خالی از فایده نیست. چرا که از دل حوادث و تاریخ برخاسته و کمتر دستخوش جانبداری و مصلحت اندیشی شده است. فواد فاروقی در  کتاب سیری در سفرنامه ها سعی کرده از مشهورترین و جامع ترین سفرنامه ها، برای بررسی و دسته بندی کلی آنها نهایت استفاده را کند.

وی مطالب کتاب  را در سه بخش مجزا تقسیم کرده:

1.سفرنامه نویسان خارجی

2.سفرنامه نویسان ایرانی

3.سفرنامه های برتر

مولف در کتاب سیری در سفرنامه ها هر بخش را نیز به فصل های متعددی تقسیم کرده است. نویسنده بخش هارا تقسیم به سفرنامه های تبلیغاتی، سفرنامه های پژوهشی، سفرنامه های داستانی و سفرنامه نویسی در سال های اخیر کرده است. وی مختصری از شرح حال نویسندگان و هدفشان از سفر و برداشت های جالب توجه آنها را نیز در کتاب ذکر کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه