«کتاب شناسی سفرنامه» (فهرست کتاب ها، مقاله ها در موضوع سفر، سفرنامه، سیر و سیاحت و گردشگری از ابتدا تا 1389)صاحبه متاجی کجوری، شریف اعظم حاجی حسین تهرانی

«کتاب شناسی سفرنامه» (فهرست کتاب ها، مقاله ها در موضوع سفر، سفرنامه، سیر و سیاحت و گردشگری از ابتدا تا 1389)صاحبه متاجی کجوری، شریف اعظم حاجی حسین تهرانی

«کتاب شناسی سفرنامه» (فهرست کتاب ها، مقاله ها در موضوع سفر، سفرنامه، سیر و سیاحت و گردشگری از ابتدا تا 1389)صاحبه متاجی کجوری، شریف اعظم حاجی حسین تهرانی

پژوهشگران در «كتاب‌شناسي سفرنامه» فهرست كتاب‌ها، مقاله‌ها در موضوع سفر، سير و سياحت و گردشگري را از ابتدا تا سال 1389 بررسي كرده‌‌اند. محققان اين كتاب مي‌گويند: «زماني كه تدوين كتابشناسي سفرنامه را شروع كرديم، هدف آن بود كه اين اثر در دسترس خوانندگان قرار بگيرد به خصوص جوانان كه سبب برانگيختن شوق آن‌ها براي مطالعه در آثار و احوال كشورها شود و ديگر آن كه تحقيقات را براي پژوهشگران ايراني و خاورشناسان خارجي آسان‌تر سازد.»

اين كتاب‌شناسي دربردارنده 1197 مدخل است كه در دو بخش كتاب‌ها و مقاله‌ها تفكيك و تدوين شده‌اند، در هر بخش تنظيم كتاب‌‌شناسي بر اساس الفباي نام پديدآورندگان است و در صورت نبودن نام پديد آورنده، عنوان كتاب ملاك قرار گرفته است.

سفرنامه‌‌نويسي نگارش مشاهدات و توصيف آثار و وقايع و ضبط خاطرات و اطلاعات است كه پس از گذشت سال‌ها فوايد آن بيشتر مي‌شود و علاوه بر لذتي كه خواننده به عنوان وقت‌گذراني از آن مي‌برد به نكات تاريخي بسياري نيز پي مي‌برد.

سفرنامه ارزش‌هاي متعددي دارد از جمله ارزش فرهنگي، ادبي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، تاريخي، جغرافيايي، هنري و مذهبي. بنابراين در روند مطالعه و پژوهش، كتاب‌شناسي‌ها از مهم‌ترين ابزار اطلا‌ع‌رساني براي شناخت منابع مختلف است و در واقع اولين و اساسي‌ترين راه ورود به اطلاعات آن موضوع براي تهيه، كتابشناسي‌ها است.

پژوهندگان كتاب مي‌گويند: «اگر چه مراجعه مستقيم به خود منابع اهميتي خاص دارد اما به جهت پرهيز از تكرار يك فعاليت يا بخش‌هايي از يك كار، تكيه بر آثار اطلاع‌رساني منتشره ضروري است، بدين جهت بايد در فراهم آوردن كتاب‌شناسي‌ها چنان دقتي مبذول شود تا آيندگان كه اين مراجع را مستند كار خود قرار مي‌دهند اشتباهات ما را تكرار نكنند.»

http://www.ibna.ir/

انتشار یافته توسط نشر رسانش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه