«حج، ســفری به قلب اســلام»؛وینیشا پورتر، ترجمه: زهرا میرفندرسکی

«حج، ســفری به قلب اســلام»؛وینیشا پورتر، ترجمه: زهرا میرفندرسکی

«حج، ســفری به قلب اســلام»؛وینیشا پورتر، ترجمه: زهرا میرفندرسکی

حج، از ديرباز تاکنون، اهميت ويژه‌‌ای داشته است. همه ساله ميليون‌ها مسلمان مشتاق، از گوشه و کنار جهان، به ســوی سرزمين مقدس مکه و مدينه، حرکت می‌کنند و با تمامی سختی‌ها، خود را به ميقات می‌رسانند و لبيک‌گويان، آماده انجام فريضه حج می‌شوند.

در گذشــته، طولانی بودن راه، نداشــتن وسيله نقليه مناســب و مطمئن، نبود امکانات رفاهی ودرمانی، ناامنی و وجود ســارقان مســلح، از جمله عواملی بود که حجــاج را با خطر مواجه می‌کرد؛ چنانکه بسياری از حاجيان در بين راه می‌مردند و هرگز به وطن باز نمی‌گشتند.

اهميت اين اثر، بدان جهت اســت که پنج تن از کارشناسان زبده غربی، که در حوزه مطالعات اجتماعی کار کرده بودند، برای اهميت موضوع حج و شگفتی اجتماع ميليونی مسلمانان، به تحقيق پرداختند و با مسافرت به کشورهای اسلامی، ديدار با مسئولان حج، مطالعات عميقی درباره تاريخ، هويت و مســير راه‌های حج انجام دادند و با جمع‌آوری اسناد، دستنوشته‌ها و نقاشی‌های زيبا، بر غنای اين پژوهش افزودند. اين پژوهشگران، برای تفهيم موضوع به علاقه‌مندان، نمايشگاهی با عنوان «حج، ســفری به قلب اســلام»، از ابتدا تا دوره معاصر، در انگلســتان برپا کردند که مورد استقبال قرار گرفت.

گردآوری توسط  وینیشا پورتر . در اين اثر، کارن آرمســترانگ، حج را با زاويه گســترده‌تر زيارت معرفی کرده اســت. ام.ایاس عبدالحليم، مناســک حج و معانی و مفهوم آن را به رشــته تحرير در آورده اســت. هيو کندی، تاريخ حج در ابتدای اســلام را بررســی کرده و ســپس ســراغ دو مســافر مهم، به نام ناصرخسرو و ابن جبير، رفته است، تا از نگاه آنان، به راه‌های منتهی به مکه بپردازد. رابرت ايروين، ديگر نويسنده ايــن کتاب، به تاريخ حج در قرن ســيزدهم ميلادی می‌پردازد و حجگزاری مســلمانان را، در دوره مماليک و عثمانی‌ها، به تصوير می‌کشــد. ضياءالدين سردار نيز، حج در دوره معاصر و نحوه اداره خيل جمعيت را مورد تحقيق قرار داده است.

عنوان اصلی این کتاب به زبان انگلیسی Hajj: journey to the heart of Islam می باشد که در سال ۲۰۱۲ میلادی توسط بریتیش میوزیم منتشر شده است

http://www.hzrc.ac.ir/

از انتشارات مشعر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه