«سفرنامه پلان کارپن»، ترجمه ولی‌الله شادان

«سفرنامه پلان کارپن»، ترجمه ولی‌الله شادان

«سفرنامه پلان کارپن»، ترجمه ولی‌الله شادان

نخستین سفیر واتیکان در دربار مغول

پلان کارپن را که پاپ اعظم موسوم به اینوسان چهارم به همراه نامه هایی به دربار مغولان روانه کرده بود، ماموریت داشت از طرف پاپ، خان مغول را از حمله به سایر ملل منع کرده به مذهب مسیحی دعوت کند. کارپن در قوریلتای شاهد تاج گذاری گیوک در «قراقروم» بود و تصویر زنده ای از آن روزها ترسیم می کند:

عیسویان به ما می گفتند که امپراتور به زودی به دین عیسوی گروش پیدا خواهد کرد، چون او منشیان و کشیشان عیسوی را نزد خود نگهداری نموده، پیوسته در برابر چادر بزرگ او کلیسای مسیحی وجود دارد و در آن کلیسا در برابر همه مردم مراسم دینی برابر آداب کلیسای یونانی انجام می شود و ناقوس کلیسا هر بار به صدا در می آید.

.. پلان کارپن یکی از مهم‌ترین سیاحان غربی که از نزدیک با زندگی مغولان آشنا شده است، درباره زنان مغول می‌نویسد: «همه کارها با زنان است: دوختن پوستین، جامه، چکمه و کفش و همه چیز‌های چرمی، بردن ارابه و بارکردن و تعمیر آن و بار کردن شتر نیز با زنان است. آنها در کار خود بسیار تندکار و بردبار هستند. همه زنان شلوار می‌پوشند و برخی از آنان همانند مردان تیرانداز زبردستی هستند…

…مغولان قانون و آیینی بر پرستش خداوند ندارند و- تا آنجا که دیدیم- آنها کسی را وادار به ترک دین و آیین خود نمی نمایند… مغولان در آینده چه می خواهند کرد، ما خود چیزی نمی دانیم. گروهی می پندارند که اگر خدای نخواسته بر جهان چیره شوند، آنها همه را وادار به سجده بر بت های خود خواهند کرد.

توضیح از سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه