«کتاب عجایب جهان» (Livre des merveilles du monde_ به زبان فرانسوی) نوشتهٔ John Mandeville

«کتاب عجایب جهان» (Livre des merveilles du monde_ به زبان فرانسوی) نوشتهٔ John Mandeville

«کتاب عجایب جهان» (Livre des merveilles du monde_ به زبان فرانسوی) نوشتهٔ John Mandeville

سر جان ماندویل نویسنده فرضی سفرهای سر جان ماندویل است، خاطرات سفری که برای اولین بار بین سال های 1357 و 1371 منتشر شد. قدیمی ترین متن باقی مانده به زبان فرانسوی است. با کمک ترجمه به بسیاری از زبان های دیگر، این اثر محبوبیت فوق العاده ای پیدا کرد.

Sir John Mandeville is the supposed author of The Travels of Sir John Mandeville, a travel memoir which first circulated between 1357 and 1371. The earliest-surviving text is in French. By aid of translations into many other languages, the work acquired extraordinary popularity.

به پیشنهاد خانم فاطمه شفیعی

https://www.safarvaname.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه