«سفرنامه حمزه میرزا»، به تصحیح محسن رحمتی

«سفرنامه حمزه میرزا»، به تصحیح محسن رحمتی

«سفرنامه حمزه میرزا»، به تصحیح محسن رحمتی

شرح لشكركشي 1276 هـق به مرو از زبان يك شاهد عيني جنگ مرو يا جنگ تركمن در سال 1276 هـ ق يكي از وقايع مهم تاريخ ايران در عهد ناصري است. سفرنامه حمزه ميرزا روايتي شيوا و زنده از آن واقعه تلخ است كه راوي ناشناخته آن يكي از فرماندهان ايراني حاضر در جنگ هرات بود. اين كتاب_ به لحاظ اشتمال بر همه حوادث اين جنگ از زمان حركت اردوي دولتي از مشهد تا هنگام بازگشت بدان شهر_ كاملترين منبع در اين مورد به شمار مي رود.

توضیح از سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه