وضعیت اقتصادی زنان در عهد صفویه از منظر سفرنامه نویسان خارجی، نویسنده فاطمه احمدی

وضعیت اقتصادی زنان در عهد صفویه از منظر سفرنامه نویسان خارجی، نویسنده فاطمه احمدی

وضعیت اقتصادی زنان در عهد صفویه از منظر سفرنامه نویسان خارجی، نویسنده فاطمه احمدی

در این تحقیق با استناد بر مشاهدات سفرنامه نویسان خارجی و با استفاده از روش، توصیفی جنبه هایی از وضعیت اقتصادی زنان ایرانی در عصر صفویه در عرصه های؛ اشتغال،عمران، منابع درآمدی خاص، کمک رسانی به دولت و در انتها تاثیر منفی زنان حرم سرا در اقتصاد بررسی شده است.بر اساس اغلب سفرنامه های عصر صفوی، نقش و مسئولیت زنان در اقتصاد خانواده و جامعه قابل توجه است چرا که همواره زنان در عرصه اقتصاد در کنار مردان، دارای فعالیت بوده اند اما نقش زنان اشراف و دربار عصر صفوی نسبت به زنان سایر اقشار در اقتصاد بارزتر است چرا که این گروه از زنان قادرند مالکیت اموال، اماکن و اشیاء خود را شخصا عهده دار باشند.

واژه های کلیدی:صفویه، زنان، اقتصاد، سفرنامه های خارجی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه