در این تحقیق با استناد بر مشاهدات سفرنامه نویسان خارجی و با استفاده از روش، توصیفی جنبه هایی از وضعیت اقتصادی زنان ایرانی در عصر صفویه در عرصه های؛ اشتغال،عمران، منابع درآمدی خاص، کمک رسانی به دولت و در انتها تاثیر منفی زنان حرم سرا در اقتصاد بررسی شده است.بر اساس اغلب سفرنامه های عصر صفوی، نقش و مسئولیت زنان در اقتصاد خانواده و جامعه قابل توجه است چرا که همواره زنان در عرصه اقتصاد در کنار مردان، دارای فعالیت بوده اند اما نقش زنان اشراف و دربار عصر صفوی نسبت به زنان سایر اقشار در اقتصاد بارزتر است چرا که این گروه از زنان قادرند مالکیت اموال، اماکن و اشیاء خود را شخصا عهده دار باشند.

واژه های کلیدی:صفویه، زنان، اقتصاد، سفرنامه های خارجی

0 دیدگاهبستن دیدگاه‌ ها

ارسال دیدگاه

© طبق قانون کپی رایت تمامی حقوق مربوط به این سایت محفوظ می باشد و فقط انتشار آن با ذکر لینک بلامانع است.