« سفرنامه دندان »، مرژلن گسه، ترجمه فرهمند بزرگمهر

« سفرنامه دندان »، مرژلن گسه، ترجمه فرهمند بزرگمهر

« سفرنامه دندان »، مرژلن گسه، ترجمه فرهمند بزرگمهر

( منظور از سفرنامه در این کتاب، سیر تاریخی است). درمان بیماری های دهان و دندان دارای سابقه ای بس طولانی و غنی است تا آن جا که دندان درد همواره بخش جدایی ناپذیری از تمدن بشری بوده است و گستره ی آن از عذاب و نفرین خدایان گرفته تا پیشرفت آن یکی از مترقی ترین علوم پزشکی را شامل می شود. سفرنامه ی دندان در جست وجوی علم و هنر دندان پزشکی زمین و زمان را در می نوردد تا گاهی شاهد دست های چرک آلود انسانی غارنشین باشد که با قطعه سنگ تراشیده ی نازکی درد دندان پوسیده ای را تسکین می دهد و گاهی در مطبی لوکس در شانزلیزه در حالی که سمفونی 9 بتهون مترنم است. دست های به دستکش رفته ای با نوری خوش رنگ انسان قرن بیست و یکم را از درد و عذاب دندان برهاند.
در این سفر جادویی از فراز شهرها و قاره ها و اقیانوس ها چون پرنده ای به پرواز در می آییم تا گاهی بر کران اطلس و آرام و گاهی بر آند و اورست با فرهنگها و باورهای مردمان آشنا شویم. سفرنامه ی دندان چون شهرزادی قصه گو دردهای انسان را از هزارتوهای تاریک عهد باستان تا قرون وسطی و عصر جدید به گوش ما می رساند. امروزه به لطف علم و بزرگانش نه تنها دندان درد بلکه هیچ دردی عذاب خدایان به حساب نمی آید زیرا تمام دردها در برابر انسان به زانو درآمده اند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه