«آداب و رسوم ایران عصر قاجار از دیدگاه سفرنامه‌ها و خاطرات اروپاییان»، نوشتۀ: زهرا طلائی‌حاتم.

«آداب و رسوم ایران عصر قاجار از دیدگاه سفرنامه‌ها و خاطرات اروپاییان»، نوشتۀ: زهرا طلائی‌حاتم.

«آداب و رسوم ایران عصر قاجار از دیدگاه سفرنامه‌ها و خاطرات اروپاییان»، نوشتۀ: زهرا طلائی‌حاتم.

در گذشته عده ای به قصد کشف سرزمین های ناشناخته یا آگاهی از وضع ملت ها به سیر و سیاحت در جهان پرداختند. بسیاری از آن ها، آن چه را که از نزدیک دیده یا شنیده بودند، به نگارش در‌آوردند و حاصل کار آن ها سفرنامه نام گرفت.

عصر قاجار یکی از مهم ترین ادوار در زمینه ارتباط با کشورهای اروپایی است. در این دوره، اروپاییان با اهداف گوناگون وارد ایران شده و به شناخت بخش های مختلف جامعه و بازتاب یافته یشان در سفرنامه ها، پرداختند. مردمان دوره قاجار برای بسیاری از مراسم‌ و آیین های خود، آداب و رسوم خاص خود را داشتند که اصولاَ پایبندی زیادی به اجرای آن ها داشتند. بسیاری از این آیین ها توسط سیاحان به نگارش درآمد و منبع اطّلاعاتی مهمی برای آشنایی با آداب و رسوم آن زمان شد.

این کتاب بخشی از فرهنگ جامعه عصر قاجار را از دیدگاه سیاحان اروپایی به تصویر کشیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه