« کتابشناسی توصیفی سفرنامه های عصر قاجاری»؛ محمد سلماسی زاده

« کتابشناسی توصیفی سفرنامه های عصر قاجاری»؛ محمد سلماسی زاده

« کتابشناسی توصیفی سفرنامه های عصر قاجاری»؛ محمد سلماسی زاده

کتاب «کتابشناسی توصیفی سفرنامه های عصر قاجار » را دکتر محمد سلماسی زاده، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز تالیف نموده و  انتشارات دانشگاه تبریز آن را منتشر نموده است.
پژوهش تاریخی بی دسترسی به منابع دست اول، موثق و معتبر امکان پذیر نیست و یکی از منابع دست اول در هر دوره تاریخی« سفرنامه» است.
کتاب حاضر برآن است تا اطلاعات اولیه و کتاب شناسی توصیفی ابتدایی از سفرنامه ها و دیگر آثار نویسندگان خارجی عصر قاجار را از 1782 تا 1925 میلادی( 1195 تا 1344 ه.ق) ارایه کند. بدین منظور با مراجعه به فهرست های کتاب شناسی موجود و نیز سایت های معتبر علمی که اطلاعات کتاب شناسی موثقی را ارایه می کنند، تلاش شده است تا حد امکان، فهرست کاملی از این آثار با جداول و نمودارهای مرتبط ارایه گردد.
این کتاب در چهار فصل مجزا شامل آمار و نمودارها و کتاب شناسی آثار، از آقا محمدخان تا محمدشاه قاجار ، عصر ناصری و از مظفرالدین شاه تا احمدشاه تالیف یافته است.

https://tabrizu.ac.ir/

نشر یافته از: انتشارت دانشگاه تبریز

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه