«کتابشناسی توصیفی سفرنامه‌های خارجی»؛ کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی ایران

«کتابشناسی توصیفی سفرنامه‌های خارجی»؛ کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی ایران

«کتابشناسی توصیفی سفرنامه‌های خارجی»؛ کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی ایران

«سفرنامه‌ها و خاطرات سیاحان درباره ایران در ادوار مختلف تاریخی نشان‌دهنده این است که ایران زمین همواره مورد توجه و ارزیابی ملل دیگر بوده و آنها را به سوی خود کشانده است. در این سفرنامه‌ها زوایای مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایران به تصویر کشیده شده است؛ بر همین اساس از جایگاه شایسته‌ای برخوردارند.»

کتابخانه ایرانشناسی مجلس دارای مجموعه‌ای غنی از سفرنامه‌های خارجیان مشهوری است که به ایران سفر کرده‌اند. این مجموعه به زبان‌های آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی، روسی، ترکی، و… است که فایل الکترونیکی آنها تهیه شده و برای محققان و پژوهشگران این حوزه قابل دسترس است. اطلاعات کتابشناسی توصیفی این سفرنامه‌ها در چند بخش به تفکیک زبان اثر معرفی می‌‌گردد.

قابل ذکر است که این مجموعه ادامه دارد، و به نوبه شماره های جدیدی از آن منتشر می شود.

کتابشناسی توصیفی سفرنامه‌های خارجی در کتابخانه ایرانشناسی، بخش نهم: سفرنامه‌های انگلیسی(7)

کتابشناسی توصیفی سفرنامه‌های خارجی در کتابخانه ایرانشناسی، بخش هشتم: سفرنامه‌های انگلیسی(6)

کتابشناسی توصیفی سفرنامه‌های خارجی در کتابخانه ایرانشناسی، بخش هفتم: سفرنامه‌های انگلیسی(5)

کتابشناسی توصیفی سفرنامه‌های خارجی در کتابخانه ایرانشناسی، بخش ششم: سفرنامه‌های انگلیسی(4)

کتابشناسی توصیفی سفرنامه‌های خارجی در کتابخانه ایرانشناسی، بخش پنجم: سفرنامه‌های انگلیسی(3)

کتابشناسی توصیفی سفرنامه‌های خارجی در کتابخانه ایرانشناسی بخش چهارم: سفرنامه‌های انگلیسی (2)

کتابشناسی توصیفی سفرنامه‌های خارجی در کتابخانه ایرانشناسی بخش سوم: سفرنامه های انگلیسی (1)

کتابشناسی توصیفی سفرنامه‌های خارجی در کتابخانه ایرانشناسی، بخش دوم: سفرنامه های آلمانی ( 2)

کتابشناسی توصیفی سفرنامه‌های خارجی در کتابخانه ایرانشناسی، بخش اول: سفرنامه‌های آلمانی (1)

https://www.ical.ir/

انتخاب و معرفی سایت مذکور توسط سرکارخانم لیلا عبدی خجسته.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه