«نقدی بر ابن بطوطه»، ک.میلوسالاوسکی، ترجمه محمد تقی زاد

«نقدی بر ابن بطوطه»، ک.میلوسالاوسکی، ترجمه محمد تقی زاد

«نقدی بر ابن بطوطه»، ک.میلوسالاوسکی، ترجمه محمد تقی زاد

ابن بطوطه تمام کشورهای اسلامی آسیا و آفریقا را زیر پا گذاشت. این شوق ابن بطوطه به مسافرت برای علوم معاصر اهمیت ویژه‌ای می بخشد. در صفحات سفرنامه ابن بطوطه جالب ترین مقایسه های شکل های اسلام را که در کشورهای مختلف دیده است پیدا می کنیم. قبل از هر چیز چند مقایسه در زمینه حقوق اسلامی و تشکیلات دادرسی به وضوح تصویر می شوند. جنبه دیگر طرز حکومت و دستگاه اداری و سبک رهبری سیاسی است. ابن بطوطه چون با احکام اسلامی به خوبی آشنایی داشت به زودی تمام انحرافاتی که در قوانین شرعی به وجود آمده و در مغرب و مصر پذیرفته شده بود، خاطرنشان می سازد. خلاصه هر چه که با دین اسلام بستگی داشت از نظر او دور نمی شود ابتدا داستان را معمولاً درباره مقدسین و مومنان و غیره می آورد، و درمیان آنها اطلاعات مهمی از زندگینامه های شخصیت های تاریخی گوناگون پیدا می کنیم.
www.safarvaname.ir
منتشر شده در سال 1335. انتشارات چاپار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه