«سفر به کشورهای مختلف جهان»،در ارتباط با انقلاب اسلامی (1388-1371)، محمدباقر انصاری محلاتی

«سفر به کشورهای مختلف جهان»،در ارتباط با انقلاب اسلامی (1388-1371)، محمدباقر انصاری محلاتی

«سفر به کشورهای مختلف جهان»،در ارتباط با انقلاب اسلامی (1388-1371)، محمدباقر انصاری محلاتی

معرفی کتاب:

پیروان دین مبین اسلام با تراکم جمعیتی ناهمسان در همه ی جای ربع مسکون عالم زندگی می کنند و با اعتقاد و باور به آموزه های دین خود حیات دنیوی خود را سامان می دهند. نقش و جایگاه دین در میان مسلمانان با جایگاه هیچ یک از ادیان عالم در نزد پیروانشان قابل قیاس نیست، از آنکه اسلام برنامه زندگی دنیوی برای ساختن دنیایی آباد و حیاتی سعادتمند و رستگاری اخروی را توأمان داراست.
عصر جدید که با سلطه ی دنیای غرب بر اقصا نقاط عالم شروع شد به یک باره قدرت و عظمت دولت های اسلامی به محاق برد و استعمار بر کشورهای اسلامی مسلط گردید. پیروزی انقلاب اسلامی ایران در این برهه نوید فرارسیدن عصر دیگری در تاریخ داد که توانست ضمن قطع نفوذ غرب از امور اخلی ایران، روح تازه ای به تمامی مسلمانان عالم بدمد. مسلمانان سراسر دنیا با الهام از پیروزی انقلاب اسلامی به بازسازی و تأملی دوباره در باورها و اعتقادات خود اقدام کردند و برای حفظ هویت دینی خویش بیش از گذشته کوشیدند.
مجموعه ی پیش رو یادداشت های سفر یا به اصطلاح سفرنامه آقای محمدباقر انصاری به اقصا نقاط عالم و دیدار و گزارش وضع کنونی آن است. نویسنده کوشیده است به اوضاع اجتماعی فرهنگی و سیاسی کشورهایی که مسافرت کرده بپردازد. وضعیت مسلمانان جهان و به خصوص شیعیان مقیم در کشورهای مختلف و نحوه ی تعامل آنان با سایر مسلمانان و دولت های متبوعشان و همچنین پیروان سایر ادیان از محورهای عمده این سفرنامه است. نویسنده صرفاً به بررسی وضعیت مسلمانان نپرداخته بلکه کوشیده بسیاری از ابعاد تمدنی و وجوه مختلف فرهنگی و سیاسی کشورها را برای خوانندگان به رشته تحریر بکشد که این خود لطف و شیرینی نوشته را دوچندان کرده است.

https://bookroom.ir/

انتشار یافته توسط: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه