«سفر اروپائیان به ایران»، ژن رز فرانسواز شیبانی؛ ترجمه ضیاءالدین دهشیری

«سفر اروپائیان به ایران»، ژن رز فرانسواز شیبانی؛ ترجمه ضیاءالدین دهشیری

«سفر اروپائیان به ایران»، ژن رز فرانسواز شیبانی؛ ترجمه ضیاءالدین دهشیری

در این اثر مهم و ارزنده، ایران از دوران قدیم تا عهد صفوی ، از دید فیلسوفان و نویسندگان و سیاحان اروپایی، تصویر شده و نقش بزرگ این کشور باستانی در هدایت و دگرگونی و تحول اوضاع اجتماعی و فرهنگی جهان غرب شرح داده شده است.

مصنف این اثر را با سائقه اشتیاق فراوان به شناخت فرهنگ و تمدن ایران ، برای گذراندن رساله دکتری خود تدوین کرده است.وی در ضمن مطالب عمیق و آموزنده و مستند همه جا به وحدت فکری و فلسفی ایرانیان و اندیشه های آزادی طلبانه و به ویژه تساهل مذهبی که همواره در این سرزمین مور توجه بوده و بدان عمل می شده ، نظر داشته و نشان داده است که ایران در اشاعه اندیشه های اصحاب دایره المعارف و متفکران اروپا به خصوص ادبیات فرانسه ، سهم مهمی داراست.مولف با معرفی منابع و مآخذ فراوان که درباره ایران به زبان های گوناگون نگاشته شده، چراغی تابان فرا راه محققان ایرانی و خارجی افروخته و بر ارزش و سودمندی این اثر افزوده است.

از انتشارات علمی و فرهنگی

بخشی از کتاب : در راه شناختن ایران موانع بی شمار موجود بود. ایران با وجود دخول در جرگه ممالک اسلامی، تا سال 1660 بیش و کم به صورت همان شاهنشاهی باستانی ایران باقی ماند. ولی از این تاریخ به بعد، هجوم مسافران فرانسوی به کشور شاهنشاهی صفویان، مفهوم “پارس، ایران” را دگرگون ساخت. این مسافران به یاری سفرنامه های خود، شرح مشاهدات خود را که مطبوع طبع توده مردم بود، به فرانسه می آوردند. بدین سان ایران قبول عام یافت. توفیق شرح سفرها روز افزون گردید و در آغاز سده هیجدهم به اوج خود رسید. به موازات آن، این قبول عام همه محافل و مجامع و محیط ها را فراگرفت و ارباب علم و ادب را به پژوهشهای عالمانه برانگیخت و شرق شناسان را به فراگرفتن زبان فارسی واداشت. بدین ترتیب قرن هیجده توانست همه عناصری که مفهوم “ایران” را مشخص تر و واضح تر می کرد، بهم تلفیق دهد… https://www.iranketab.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه