مقاله «نقد و بررسی دیدگاه های سفرنامه نویسان درباره فرهنگ غذایی ايرانيان در دوره قاجار»، شهرزاد محمدی آیین

مقاله «نقد و بررسی دیدگاه های سفرنامه نویسان درباره فرهنگ غذایی ايرانيان در دوره قاجار»، شهرزاد محمدی آیین

مقاله «نقد و بررسی دیدگاه های سفرنامه نویسان درباره فرهنگ غذایی ايرانيان در دوره قاجار»، شهرزاد محمدی آیین

نقد و بررسی دیدگاه های سفرنامه نویسان درباره فرهنگ غذایی ايرانيان در دوره قاجار.

نویسنده : شهرزاد محمدی آیین

فصلنامه تاریخ نو، سال ششم، شماره 15، تابستان 1395

https://www.safarvaname.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه