مقاله:«زنان و برنامه تجدد عصر ناصری»(مطالعه موردی سفرنامه های ناصرالدین شاه)، ریحانه ناظم، طوبی فاضلی پور

مقاله:«زنان و برنامه تجدد عصر ناصری»(مطالعه موردی سفرنامه های ناصرالدین شاه)، ریحانه ناظم، طوبی فاضلی پور

مقاله:«زنان و برنامه تجدد عصر ناصری»(مطالعه موردی سفرنامه های ناصرالدین شاه)، ریحانه ناظم، طوبی فاضلی پور

«زنان و برنامه تجدد عصر ناصری»(مطالعه موردی سفرنامه های ناصرالدین شاه)، ریحانه ناظم، طوبی فاضلی پور. مجله دوفصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی.
چکیده:
در دوران قاجار اقدامات گسترده‌ای برای جبران عقب‌ماندگی ایرانیان از تمدن غربی صورت گرفت. ابتدا اصلاحات نظامی و در ادامه اصلاح دیوانسالاری و انتظام دولت در دستور کار قرار گرفت. مرحله سوم، اصلاحات اجتماعی بود که در دوره ناصری اجرا شد. به سیاق برنامه‌های پیشین، برنامه تجدد اجتماعی نیز اصلاح از بالا به پایین بود و اجرای آن به حمایت طبقه حاکمه و شخص شاه نیاز داشت. به همین منظور مصلحان اجتماعی، طرح سفرهای شاه به غرب را تدارک دیدند. این اصلاحات باید منجر به تحول اساسی در بافت جامعه و شیوه زیست مردمان اعم از زن و مرد می‌شد اما در عمل آنچه که اتفاق افتاد نادیده گرفتن زنان در این پروژه بود. این مقاله با روش توصیفی–تحلیلی و از خلال مطالعه موردی سفرنامه‌های ناصرالدین‌شاه می‌کوشد به این سوالات پاسخ دهد زنان چه نسبتی با برنامه تجدد عصر ناصری داشتند و چرا از این پروژه حذف شدند؟ مقاله استدلال می‌کند که دیدارهای شاه و نوشته‌های وی موید این نکته است که تغییر وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان از رئوس برنامه تجدد بوده اما عواملی مانند عرف مردسالار، شریعت حامی این عرف، ذهنیت سنتی زنان آن دوره و تربیت و باورهای شاه در نهایت به حذف زنان از این پروژه منجر شده است.

کلیدواژه‌ها

“زنان” “تجدد” “قاجار” “سفرنامه” “ناصرالدین شاه”

مقاله بنابر پیشنهاد سرکار خانم عبدی خجسته

https://socialhistory.ihcs.ac.ir/article_5587.html

www.safarvaname.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه