مقاله «تحلیل کیفیت بازنمایی مقام سلطنت در گفتمان سفرنامه نویسی عصر صفوی» امیر رضایی پناه، سمیه شوکتی مقرب

مقاله «تحلیل کیفیت بازنمایی مقام سلطنت در گفتمان سفرنامه نویسی عصر صفوی» امیر رضایی پناه، سمیه شوکتی مقرب

مقاله «تحلیل کیفیت بازنمایی مقام سلطنت در گفتمان سفرنامه نویسی عصر صفوی» امیر رضایی پناه، سمیه شوکتی مقرب

نهاد سلطنت در دولت ملی و مقتدر و دارای ایدوءولوژی تمایز بخش صفویه که در شخص پادشاه نمود داشته یکی از کانون های توجه سفرنامه نویسان  خارجی آن روزگار است.

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام سال هفدهم شماره شوم  پاییز 1395 ،شماره مسلسل 67

https://www.safarvaname.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه