«ایران و ایرانی در سفرنامهٔ ابن بطوطه و اولیا چلبی»، نوشته منیره صدری.

فصلنامة علمي- پژوهشي تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا سال بیست و چهارم، دورة جدید، شمارة 23 ،پیاپی 113 ،پاییز

www.safarvaname.ir

0 دیدگاهبستن دیدگاه‌ ها

ارسال دیدگاه

© طبق قانون کپی رایت تمامی حقوق مربوط به این سایت محفوظ می باشد و فقط انتشار آن با ذکر لینک بلامانع است.