«Unsuitable for Ladies» (نامناسب برای زنان _گلچینی از زنان مسافر_ ترجمه نشده)؛ Jane Robinson (نوشته جین رابینسون)

«Unsuitable for Ladies» (نامناسب برای زنان _گلچینی از زنان مسافر_ ترجمه نشده)؛ Jane Robinson (نوشته جین رابینسون)

«Unsuitable for Ladies» (نامناسب برای زنان _گلچینی از زنان مسافر_ ترجمه نشده)؛ Jane Robinson (نوشته جین رابینسون)

نامناسب برای خانمها: گلچینی از زنان مسافر
چاپ مجدد نسخه توسط جین رابینسون (Jane Robinson)
خانم های واقعی مسافرت نمی روند یا به همین ترتیب گفته شده است. این مجموعه از نوشته های سفر زنان ، این مفهوم را از بین می برد که نشان می دهد چند گوشه از جهان وجود ندارد که توسط زنان مسافر بازدید شده باشد. همچنین دشواری های جسمی یا عاطفی ، واقعی یا خیالی نیز وجود دارد که توسط این زنان برآورده نشده و بر آنها غلبه نشده است. زندگی برای زنان بی باک جین رابینسون هرگز کسل کننده نیست. از رویارویی با یک مار در جنگل آمازون گرفته تا غرق شدن کشتی و آدم ربایی در ساحل باربری ، این کتاب شامل داستان هایی از احمق کاری و خطر بزرگ است. همچنین داستان هایی از سختی غیرقابل تصور را روایت می کند ، از جمله مراقبت از یک خانواده در یک گاری مهمات در زمان محاصره دهلی و سفر به تبت که نویسنده خود را بی فرزند و بیوه می کند. چیزی به عنوان یک زن مسافر معمولی وجود ندارد – و هرگز وجود نداشته است – همانطور که این گلچین هیجان انگیز در سفر خود از طریق نوشتن سفرنامه شانزده قرن نشان می دهد. بنابراین برای ماجراجویی و هیجان با برخی از خارق العاده ترین شخصیت ها آماده شوید.

معرفی و ترجمه متن فوق توسط جناب آقای احسان نیک گفتار صالحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه