«سفرنامه مکه معظمه»، میرزاعبدالحسین‌خان افشار ارومی، به‌کوشش رسول جعفریان

«سفرنامه مکه معظمه»، میرزاعبدالحسین‌خان افشار ارومی، به‌کوشش رسول جعفریان

«سفرنامه مکه معظمه»، میرزاعبدالحسین‌خان افشار ارومی، به‌کوشش رسول جعفریان

قسمت هایی از کتاب سفرنامه مکه معظمه (لذت متن)

چنین می گوید بنده حقیر حاجی عبدالحسین خان افشار ارومی: بعد از مرخصی از اولیای دولت، روز چهارشنبه بیست و پنجم شهر شعبان المعظم مطابق یونت ئیل 1299 ساعت غروبی در دسته، یعنی دوازده ساعت به غروب مانده در دارالخلافه طهران، از خانه خود بیرون آمده، به ترمتاس، یعنی درشکه بی فنر که حاضر نموده بودند با جعفر بیک و نجف قلی بیک افشار سوار شده، از راه رشت عازم مکه معظمه شدم. سه رأس اسب به ترمتاس بسته بودند.

توضیح از سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه