«سفرنامه تبریز»، میرزاسلیمان‌خان مهندس، به کوشش شهرزاد سپاهیان

«سفرنامه تبریز»، میرزاسلیمان‌خان مهندس، به کوشش شهرزاد سپاهیان

«سفرنامه تبریز»، میرزاسلیمان‌خان مهندس، به کوشش شهرزاد سپاهیان

نویسنده این رساله سلیمان خان مهندس فرزند حکیم داوود است. حکیم داوود از ارامنه ایران  و از اطبائی بود که نسبت به دولت متبوعه خویش خدماتی انجام داد و بالاخره در سال 1268 قمری در تهران درگذشت. جنازه او را با احترام و تشییع مفصلی به خاک سپردند. سلیمان خان از شاگردان مدرسه دارالفنون در رشته مهندسی بود که پس از فراغت از تحصیل، چندین سال در همان مدرسه خلیفه و مترجم و بعد معلم ریاضی دارالفنون بود. وی در سال 1316 قمری درگذشت.

توضیح از سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه