«مسافرت تفلیس»، میرزا محمدتقی طبیب کاشانی

«مسافرت تفلیس»، میرزا محمدتقی طبیب کاشانی

«مسافرت تفلیس»، میرزا محمدتقی طبیب کاشانی

تصحیحی بر «سفرنامه سیاسی» نویسنده به تفلیس است. وی از همراهان هیات اعزامی ایران به روسیه بود که به منظور رسانیدن پیام تبریک ناصرالدین شاه قاجار، در پی به سلطنت رسیدن امپراتور جدید روسیه به این سرزمین فرستاده شد. مقدمه دو تن از دانشمندان معاصر ایرانی و گرجی در ابتدا، اطلاعات مفصلی را پیرامون سفرنامه و فضای حاکم بر عصر نگارش آن ارایه مینماید. نگارنده بیش از آنکه به شهرهای روسیه بپردازد، شهرهای مختلف ایران و اوضاع اجتماعی، بهداشتی، فرهنگی، جغرافیایی و بعضا زمینشناسی آنها را مورد بررسی قرار داده و «ضعف مدیریتی و سیاسی حاکمان قاجار» را تشریح نموده است. اثر او در واقع بازتاب «انحطاط ایران» در آن روزگار بوده و حوادث گوناگونی مانند قحطی و خشکسالی شدید ایران در سال 1288 بررسی شده است. در پایان پس از تشریح بازتاب تفلیس در متون کهن و معاصر، و به دنبال درج سفرنامه شخصی ناصرالدین شاه به تفلیس، زندگی سیاسی حمزه میرزا، سفیر کبیر ایران در این سفر و جانشین او (عبدالله میرزا) نیز پیوست گردیده است.

توضیح از سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه