« رحلة التِجانی » (زبان اصلی)، ابومحمد عبدالله التجاني، مصحّح؛ حسن حسنی عبدالوهاب

« رحلة التِجانی » (زبان اصلی)، ابومحمد عبدالله التجاني، مصحّح؛ حسن حسنی عبدالوهاب

« رحلة التِجانی » (زبان اصلی)، ابومحمد عبدالله التجاني، مصحّح؛ حسن حسنی عبدالوهاب

نسخه الکترونیکی pdf رحله_التجاني

دانشمند بزرگ تِجانی، عبداللّه بن محمدبن احمد تونسی، جغرافی نویس و ادیب تونسی در عهد حفصیان در قرن هفتم و هشتم است

رحله التجانی.

کتاب رحله که مشهورترین کتاب اوست.

او در رحله علاوه بر ذکر مشاهدات خود از شمال افریقا، از کتاب‌های معتبری نیز استفاده کرده است.

در این کتاب جغرافیای طبیعی و انسانی شمال آفریقا بدقت بررسی شده است و درباره وقایع و بناهای تاریخی شهرها، خصوصیات نظامی، وجه تسمیه شهرها ، طول مسافت مناطق مختلف، محصولات کشاورزی، رجال و ادبا و شاعران آن نواحی توضیحاتی آمده است.

رحله علاوه بر جنبه تاریخی و جغرافیایی، جنبه ادبی نیز دارد.
استفاده مناسب مؤلف از شعر و رعایت اصول ادبی، توانایی او را در ادبیات عربی نشان می‌دهد.

روسو، مستشرق فرانسوی، گزیده‌ای از رحله را در ۱۲۶۸ـ ۱۲۶۹/۱۸۵۲ـ۱۸۵۳ به فرانسوی ترجمه کرد. میکله آماری، مورخ ایتالیایی، در ۱۲۷۳ـ۱۲۷۴/۱۸۵۷ در مأخذشناسی اجتماعی عرب گزیده بلندی از آن را به ایتالیایی ترجمه و چاپ کرد.

بل، اسلام شناس فرانسوی، نیز ترجمه کوتاهی از آن را به فرانسوی در سال ۱۳۲۱/۱۹۰۳ به چاپ رساند.  حسن حُسنی عبدالوهاب رحله را با مقدمه‌ای جامع  در ۱۳۷۷ در تونس به چاپ رساند

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه