«مأموریت» (نقل سفر سال‌های پنجاه)، ناهید آرین

«مأموریت» (نقل سفر سال‌های پنجاه)، ناهید آرین

«مأموریت» (نقل سفر سال‌های پنجاه)، ناهید آرین

ماموریت» نقل سفر، سال‌های چهل و پنجاه ناهید آرین است. ناهید آرین:این کتاب، بازگو کننده خاطرات سفرها یا بهتر بگویم ماموریت‌های است که من در جای جای ایران در شهرها، روستاها و نقاط باستانی انجام داده‌ام، سفرهایی که در آن بسیار آموختم تا شاید بعد از سال‌ها از خامی من کاسته شود.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه