«از سرزمین بی‌پرنده تا قلعه»، محمود زندمقدم

«از سرزمین بی‌پرنده تا قلعه»، محمود زندمقدم

«از سرزمین بی‌پرنده تا قلعه»، محمود زندمقدم

«سرزمین بی پرنده» و «قلعه» روایتی هستند از زمانه ی خود که با نگاهی صادق و نثری دقیق، آینه ای در برابر چشم دانا می گذارند تا در آن نظر کند و آینده ای بسازد بدون آبله های فراوان بر چهره ی این سرزمین. اما تا نباشد پایه ای و مایه ای در انسانیت و تعهد به آینده ای در خور مردمان این سرزمین نمی توان انتظار داشت که در این آینه بنگرند. گویی این آینه است که خطا می کند و ما را جز راستی و درستی خللی نیست. پس این دو متن، دو چشم اند: نظاره گران بی تعارف زمین و زمان، برخاسته از نازکی طبع لطیف و قلمی ادیب. سندی بی ادعا که نشان می دهند چطور خیال شورانگیز در متن دراندازیم بی آن که گزندی به اصالت موضوع وارد کنیم.

توضیح از سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه