سفرنامه کلودیوس جیمز ریچ (بخش کردستان) ، ترجمه حسن جاف

سفرنامه کلودیوس جیمز ریچ (بخش کردستان) ، ترجمه حسن جاف

سفرنامه کلودیوس جیمز ریچ (بخش کردستان) ، ترجمه حسن جاف

کتاب سفرنامه کلودیوس جیمز ریچ :بخش کردستان تألیف کلودیوس جیمزریچ ترجمه حسن جاف

کتاب حاضر، جزو سفرنامه‌هاي مفصل است که يک جلد از آن به شرح و چگونگي سفر ريچ به کردستان عراق و ايران اختصاص داده شده است و تاريخ نگارش آن به دهه دوم قرن نوزدهم؛ يعني ۱۸۲۰

ميلادي برمي‌گردد. اين سفرنامه به دليل آگاهي «ريچ» به زبان کردي و حشرونشر طولاني‌اش با کردها، ازنظر کيفي جايگاه ممتازي را به خود اختصاص داده است. «ريچ»، در بسياري از گزارش‌هاي خود

تنها يک سياح صرف نيست، بلکه او به درون افرادي که با آن‌ها سروکار داشته است سَرَک مي‌کشد و از بُعد روحي نيز با آن‌ها قاطي مي‌شود. «ريچ» فقط راوي و مشاهده‌گر پديده‌ها نيست، بلکه به اقتضاي

موقعيت يا دانسته‌ها و شنيده‌هاي خود، به علل و چرايي پديده‌ها و مسائل نيز اشاره مي‌کند.

توضیح از : سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه