📁 سفرنامه صوتی (پادکست)

فرض کنید به سفر می‌روید و اتفاقات سفر را به صورت صوتی ضبط می‌کنید. بعد تصمیم می‌گیرید خاطرات این سفر را با همین صوت‌ها از قبل آماده شد، جمع کنید و یک پادکست راه بیندازید. در این پادکست، داستان‌های سفرتان را بازگو می‌کنید. به این نوع سفرنامه، سفرنامه صوتی می‌گوییم. سفرنامه‌های صوتی در دنیای پادکست‌ها، طرفداران زیادی دارند. مردم دوست دارند درباره مکان‌های مختلف دنیا بدانند، اما زمان کافی برای خواندن ندارند. به همین دلیل، سفرنامه‌های صوتی، به کارشان می‌آیند و علاقه زیادی به آن‌ نشان می‌دهند.