مقاله فارسی: «پوشاک زنان کرد ایران در سفرنامهٔ های دوره صفوی تا پایان پهلوی»، فرامرز آقا بیگی

مجلّة مطالعات ايراني
دانشكدة ادبيات و علوم انساني
دانشگاه شهيد باهنر كرمان
دوازسال دهم، شمارة بيست بهار و تابستان ، و سوم

www.safarvaname.ir

0 دیدگاهبستن دیدگاه‌ ها

ارسال دیدگاه

© طبق قانون کپی رایت تمامی حقوق مربوط به این سایت محفوظ می باشد و فقط انتشار آن با ذکر لینک بلامانع است.