مندل

مندل

سفرنامه مندل

“مندل”

🔸داستان هجرت

🔹قصه دگردیسی فرهنگی

✍️به قلم حسین حسنی

گو اینکه مندل تاریخ شفاهی صدوچهل ساله است. سرگذشت هجرت و کوچ است.

هجرتی که از فقر و احیانا اقتصاد صفر جنوب یزد ناشی می گردد و موجب تحول اجتماعی اقتصادی و ایضا فرهنگی می شود.

مندل (محمدعلی) با حرکت قهری و جبری اش به سمت شمال از فرهنگ خود عبور نمی کند،

بلکه اتفاقا می خواهد با ارتباط با همشهری ها و هم مسلک ها

و نیز تحت تاثیر بر مجاورین بعدی در جامعه مقصد (ارتباط با قمی ها) اصالت قومی و فرهنگی اش را حفظ کند.

دنیای مندل در این داستان دنیایی است که می خواهد اثرات مثبت و محاسن هجرت و یا ناکارمدی های کوچ و مهاجرت را توصیف کند.

منتخب مرکز تخصصی مطالعات سفرنامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه