«صداهای مراکش»، الیاس کانتی،ترجمه محمود حدادی

«صداهای مراکش»، الیاس کانتی،ترجمه محمود حدادی

«صداهای مراکش»، الیاس کانتی،ترجمه محمود حدادی

این دفتر در چهارده گزارش،شرح سفری است که الیاس کانتی،نویسنده بلند نام و صاحب نوبل آلمانی زبان در سال 1956 به شهر مراکش داشته است.نگاه کانتی در این حیطه آشنا-نا آشنای شرقی بیش از هرچیز در جست و جوی انسان هاست،در پی شناخت سرنوشت آن ها و شهود بر آرزوهای محال یا ممکن شان در بطن مناسبات فروتنانه فقیرانه ای که خاص جهان سوم است.به این ترتیب این گزارش ها،همچنان که جنبه عینی خود را حفظ میکنند،از زندگی در این شهر تصویرهایی ارائه میدهند که خیلی زود رنگی شاعرانه-عرفانی به خود میگیرند و تمثیلی میشوند بر شوق به زندگی،حتی جایی که ادباری همه گیر انسان ها را مثله میکند. نگاه مهربانی که کانتی در این مجموعه در قبال از پا افتادگان و بیچارگان چه انسان و چه حیوان دارد،و توجه ستایش آمیز او با آن روی قهرمانانه زندگی اینان،در نوع خود در ادبیات معاصر آلمانی بی مانند است.
www.30book
انتشارات مهناز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه