«سفر قندهار»، سیدحمید جهان بخت

«سفر قندهار»، سیدحمید جهان بخت

«سفر قندهار»، سیدحمید جهان بخت

خرقه شریف اویس قرنی غیابا عاشق پیامبر اعظم بود تا جایی که اکنون هر نوع عشق غیابی را عشق اویسی گویند. خرقه شریف لباسی است که پیامبر اکرم به اویس مرحمت فرموده اند. گویند این جامه تا زمان امیر تیمور در عراق بود وی پس از حمله خود آن را به سمرقند برده و در «ده بید» برای نگهداری آن جایی را تعیین و ساداتی را متولی آن نمود. بعداً خرقه به بخارا آورده شده و در نهایت به جوزجان می رسد. در مصاف احمدشاه ابدالی با شاه مرادبیگ امیر بخارا وی آن را تقدیم احمدشاه کرد کثرت زوار خرقه تا حدی بوده است که جابجایی آن به قندهار ماه‌ها به طول می انجامد. عاقبت در قندهار و امر احمدشاه بر روی آن گنبدی ساخته شده که به «خرقه شریف» موسوم و معروف می باشد.
www.safarvaname.ir
انتشارات نورالعطیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه