«سفر به سرزمین مهاجران»؛ محمد شهری

«سفر به سرزمین مهاجران»؛ محمد شهری

«سفر به سرزمین مهاجران»؛ محمد شهری

خوشرفتاری ، مهربانی ، دادگری ، رعایت حق همسایگی ، ترک آز ، راستگویی و درستکاری و اینگونه رفتارها که حس همدلی و احساس پیوند و خویشاوندی را در ما بیدار می کند با دهها رفتار دیگر از این دست که از اصیل ترین آموزه های الهی و در سرشت آدمی از هر رنگ و جنس و نژاد و با هر باوری نهفته است. در سفر و در برخورد با مردم هر شهر و دیار ، نمود آشکارتری می یابد و شگفتی آدمی را بر می انگیزد.

این کتاب گزارشی است از مشاهدات نویسنده (دکتر محمد شهری) و توصیف برخورد و رفتار مردم عادی با یک غیرموطن ، بدون توجه به مواضع سیاسی حاکم برآن جامعه ، مردمی که در احساسات فطری و انسانی و احترام به حقوق همنوع ، همدلی را خویشی و پیوندی می شمارند و آن را از همزبانی بهتر می دانند و این موضوعی است که به قول مولانا بندهای غرور و خودخواهی را از انسان دور می کند و آنها را به هم پیوند می دهد.

انتشارات دستور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه