کتاب سفرنامه سلوک   رسالة الولایةی

بیان مقامات و مراحل «سیر و سلوک» عرفانی است. در این رساله ابتدا مراتب ولایت و تشکیکی بودن آن از دیدگاه «علامه طباطبایی» بیان شده و استدلال‎ها و براهین عقلی مبتنی بر آن ارایه شده سپس مراحل و مراتب سیر و سلوک و تهذیب نفس براساس مساله ولایت تبیین گردیده است. نگارنده معتقد است که ظواهر شرایع مختلف دارای اسرار و حقایقی است و شواهدی از آیات و روایات در این زمینه ذکر می‎نماید. و ی با توجه به تشکیکی بودن مساله ولایت آن را مخصوص انبیای الهی ندانسته و درجات پایین‎تری را در مورد سایر افراد صالح و دارای سیر و سلوک معنوی قایل شده است. وی راه وصول به سعادت و کمال در پرتو ولایت را نیز بیان کرده و ثمرات کمال و تهذیب نفس را برشمرده است.

موضوع اثر حاضر، بیان مقامات و مراحل «سیر و سلوک» عرفانی است.

در این رساله ابتدا مراتب ولایت و تشکیکی بودن آن از دیدگاه «علامه طباطبایی» بیان شده و استدلالها و براهین عقلی مبتنی بر آن ارایه شده سپس مراحل و مراتب سیر و سلوک و تهذیب نفس براساس مساله ولایت تبیین گردیده است.نگارنده معتقد است که ظواهر شرایع مختلف دارای اسرار و حقایقی است و شواهدی از آیات و روایات در این زمینه ذکر مینماید.وی با توجه به تشکیکی بودن مساله ولایت آن را مخصوص انبیای الهی ندانسته و درجات پایینتری را در مورد سایر افراد صالح و دارای سیر و سلوک معنوی قایل شده است. وی راه وصول به سعادت و کمال در پرتو ولایت را نیز بیان کرده و ثمرات کمال و تهذیب نفس را برشمرده است.

قسمتی از کتاب :

خداوند سبحان می فرماید:«اللّهُ نُورُ السَّماواتِ و الاَرضِ»: خداوند نور آسمان ها و زمین است. مَثَل نور او چون چراغدانی است که در آن چراغی باشد و آن چراغ در شیشه ای است؛ آن شیشه گویی اختری درخشان است که از درخت خجسته زیتونی که نه شرقی است نه غربی، افروخته می شود؛ نزدیک است که روغنش-هرچند بدان آتشی نرسیده باشد-روشنی بخشد. روشنی بر روی روشنی است؛ خدا هر که را بخواهد با نور خویش هدایت می کند.

http://www.mazhabbook.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C

ناشر : انتشارات مطبوعات دینی

0 دیدگاهبستن دیدگاه‌ ها

ارسال دیدگاه

© طبق قانون کپی رایت تمامی حقوق مربوط به این سایت محفوظ می باشد و فقط انتشار آن با ذکر لینک بلامانع است.