«سفرنامه سلوک» (ترجمه کتاب رساله الولایه) نوشتهٔ علامه طباطبایی، ترجمه‌ی علی طباطبایی

«سفرنامه سلوک» (ترجمه کتاب رساله الولایه) نوشتهٔ علامه طباطبایی، ترجمه‌ی علی طباطبایی

«سفرنامه سلوک» (ترجمه کتاب رساله الولایه) نوشتهٔ علامه طباطبایی، ترجمه‌ی علی طباطبایی

کتاب سفرنامه سلوک   رسالة الولایةی

بیان مقامات و مراحل «سیر و سلوک» عرفانی است. در این رساله ابتدا مراتب ولایت و تشکیکی بودن آن از دیدگاه «علامه طباطبایی» بیان شده و استدلال‎ها و براهین عقلی مبتنی بر آن ارایه شده سپس مراحل و مراتب سیر و سلوک و تهذیب نفس براساس مساله ولایت تبیین گردیده است. نگارنده معتقد است که ظواهر شرایع مختلف دارای اسرار و حقایقی است و شواهدی از آیات و روایات در این زمینه ذکر می‎نماید. و ی با توجه به تشکیکی بودن مساله ولایت آن را مخصوص انبیای الهی ندانسته و درجات پایین‎تری را در مورد سایر افراد صالح و دارای سیر و سلوک معنوی قایل شده است. وی راه وصول به سعادت و کمال در پرتو ولایت را نیز بیان کرده و ثمرات کمال و تهذیب نفس را برشمرده است.

موضوع اثر حاضر، بیان مقامات و مراحل «سیر و سلوک» عرفانی است.

در این رساله ابتدا مراتب ولایت و تشکیکی بودن آن از دیدگاه «علامه طباطبایی» بیان شده و استدلالها و براهین عقلی مبتنی بر آن ارایه شده سپس مراحل و مراتب سیر و سلوک و تهذیب نفس براساس مساله ولایت تبیین گردیده است.نگارنده معتقد است که ظواهر شرایع مختلف دارای اسرار و حقایقی است و شواهدی از آیات و روایات در این زمینه ذکر مینماید.وی با توجه به تشکیکی بودن مساله ولایت آن را مخصوص انبیای الهی ندانسته و درجات پایینتری را در مورد سایر افراد صالح و دارای سیر و سلوک معنوی قایل شده است. وی راه وصول به سعادت و کمال در پرتو ولایت را نیز بیان کرده و ثمرات کمال و تهذیب نفس را برشمرده است.

قسمتی از کتاب :

خداوند سبحان می فرماید:«اللّهُ نُورُ السَّماواتِ و الاَرضِ»: خداوند نور آسمان ها و زمین است. مَثَل نور او چون چراغدانی است که در آن چراغی باشد و آن چراغ در شیشه ای است؛ آن شیشه گویی اختری درخشان است که از درخت خجسته زیتونی که نه شرقی است نه غربی، افروخته می شود؛ نزدیک است که روغنش-هرچند بدان آتشی نرسیده باشد-روشنی بخشد. روشنی بر روی روشنی است؛ خدا هر که را بخواهد با نور خویش هدایت می کند.

http://www.mazhabbook.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C

ناشر : انتشارات مطبوعات دینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه