سفرنامه حج: «چادر کردیم رفتیم تماشا»، نوشته خانم عالیه شیرازی (دوره قاجاری) به کوشش رسول جعفریان، ویرایش زهره ترابی

سفرنامه حج: «چادر کردیم رفتیم تماشا»، نوشته خانم عالیه شیرازی (دوره قاجاری) به کوشش رسول جعفریان، ویرایش زهره ترابی

سفرنامه حج: «چادر کردیم رفتیم تماشا»، نوشته خانم عالیه شیرازی (دوره قاجاری) به کوشش رسول جعفریان، ویرایش زهره ترابی

سفرنامه قاجاری از خانم عالیه شیرازی:«چادر کردیم رفتیم تماشا». این سفرنامه را عالیه خانم شیرازی همزمان با حکومت ناصرالدین شاه نوشته است. رسول جعفریان درمقدمه کتاب می نویسد:

«اولین باری که نسخه سفرنامه (چادر کردیم رفتیم تماشا) را در کتابخانه دانشگاه در میانه دهه هفتاد دیدم، فهمیدم که چه گوهری است. هر چه بیشتر خواندم بیشتر به ارزش آن پی بردم و با شوق بیشتری رویش کار کردم. آن وقت و حتی پس از چاپ و به رغم تلاش مرحوم باستانی‌پاریزی نویسنده را نشناختیم تا آن که بعدها یادداشتی از دوستی کرمانی آمد که او را شناسانده بود. ما به حدس اسم «علویه کرمانی» را انتخاب کردیم اما معلوم شد نام درست «عالیه خانم شیرازی» است. بخش مهمی از حسن این سفرنامه به حس زنانگی نویسنده برمی‌گردد که از تمام عبارات آشکار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه