«سال های زیمباوه»(خاطرات و مردم نگاری)؛ امیربهرام عرب احمدی

«سال های زیمباوه»(خاطرات و مردم نگاری)؛ امیربهرام عرب احمدی

«سال های زیمباوه»(خاطرات و مردم نگاری)؛ امیربهرام عرب احمدی

کتاب “سالهای زیمباوه؛ خاطرات و مردم نگاری”، تألیف امیر بهرام عرب احمدی منتشر شده است. این کتاب دارای چهارچوبی پژوهشی است و مبتنی بر خاطرات و تجربیات دکتر عرب احمدی در کشور زیمباوه است. در این کتاب مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی و هنری کشور زیمباوه پوشش داده شده و کمتر از مسائل سیاسی سخن به میان آمده است. مطالب مطرح شده در این کتاب ماحصل سفری است که دکتر عرب احمدی در سالهای 1385-1382 به عنوان رایزن فرهنگی ایران در کشور زیمباوه داشته اند. پیش از این کتاب رازهای جاویدان در سال 1381 از همین نویسنده منتشر شد.
دکتر عرب احمدی در سال 1371 در معاونت بین الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول به کار بودند و از همان ابتدا کمبود اطلاعات در باب قاره ی آفریقا را حس کردند و لذا سعی کردند که این خلأ موجود را پر کنند. در دو مأموریتی که در دو کشور تانزانیا و زیمباوه به عنوان رایزن فرهنگی داشتند سعی کردند با نوشتن کتاب هایی در باب این دو کشور، قدری فضای عمومی را نسبت به این دو کشور آگاه سازند.

متأسفانه چهره ای که از آفریقا در رسانه های گروهی ما ترسیم شده است، چهره ای منفور است. آنچه که ما در باب آفریقا می شنویم خارج از مسائلی از قبیل جنگ های داخلی و قبیله ای، سیل، فقر و بیماری نیست. روی دیگر قاره ی آفریقا بر مردم ما پوشیده است. عدم آگاهی نسبت به فرهنگ غنی و سنت های برجای مانده و پشتوانه ای از تمدن عمیق مردمان قاره ی آفریقا در میان مردم ما بسیار مشهود است. غربی ها بر اساس سیاست های توطئه آمیزشان سعی دارند که این سرزمین را تهی از تمدن و تاریخ و فرهنگ نشان دهند در حالی که ما اگر سیر اصلی تاریخی این قاره را در نظر بگیریم ملاحظه می کنیم که مردمان آفریقا نه تنها دارای فرهنگ و تمدنی کهن هستند بلکه نسبت به کشورهایی که اکنون مدعی متمدن بودن هستند، به مراتب جلوتر قرار دارند.

این کتاب دارای چهارچوبی پژوهشی است و مبتنی بر خاطرات و تجربیات دکتر عرب احمدی در کشور زیمباوه است. در این کتاب مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی و هنری کشور زیمباوه پوشش داده شده و کمتر از مسائل سیاسی سخن به میان آمده است

کتاب خاطرات زیمباوه ادامه ی کوششی در راستای شناسایی چهره ی واقعی آفریقا است که برای دوست داران مطالعه ی کشورهای مختلف به ویژه کشورهای قاره ی آفریقا نوشته شده است. در این کتاب خاطرات نویسنده به شکل روزنامه وار نگاشته نشده بلکه خاطرات بر مداری کلی تقسیم بندی شدند. این کتاب را می توان به نوعی اولین کار در حوزه ی خود دانست. نویسنده سعی کرده است در 9 بخش جداگانه مطالب را طبقه بندی کند: جاذبه های گردشگری، آثار تاریخی، آداب و رسوم و سنت ها، قبایل، هنر، وضعیت فرهنگی، جامعه، نویسندگان و خاطرات عمومی.

ضعف اطلاعات و آگاهی نسبت به کشورهای آفریقایی می تواند دلیل اصلی عقب ماندگی در زمینه ی سرمایه گذاری در این کشورها باشد.
نظام منطقه ای ابتدا بر سیاست، سپس بر اقتصاد و مسأله ی آب مدیریت می شود. عدم افراطی گری در جنوب آفریقا نیز دیده می شود. در این منطقه مسلمانان جایگاه بالاتری دارند و به راحتی و به دور از مشکلات زندگی می کنند.  به عبارت دیگر باید توجه داشته داشت که سیاست خارجی هر کشور تأثیری مستقیم بر زندگی مردمان خود خواهد داشت. کتاب سال های زیمباوه تلاشی است در جهت از بین بردن همین نگاه نادرست به کشور متمدن و با فرهنگِ غنیِ زیمباوه.

www.article.tebyan.net

از انتشارات نگارستان اندیشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه