کتاب حاضر، در برگیرندة سفرنامة «سکینه سلطان وقارالدولة اصفهانی کوچک» همسر ناصرالدین‌شاه قاجار است که چهار سال پس از کشته شدن ناصرالدین شاه، به سال 1317 عازم سفر عتبات و مکه می‌شود و وقایع سفر خود را به قلم تحریر در می‌آورد. این سفرنامه، سومین سفرنامة زنانه است که از دورة قاجاریه به چاپ رسیده است. در این سفرنامه علاوه بر بازگویی وقایع سفر، احساسات نویسندة آن، یعنی سکینه سلطان نیز بیان شده است. از تهران تا عتبات؛ عتبات عالیات؛ از عراق تا حجاز؛ حرمین شریفین و زیارت مجدد عتبات عالیات و بازگشت به ایران، عنوان‌های مطالب کتاب را تشکیل می‌دهند.

https://www.google.com/amp/s/www.gisoom.com/book/11721852/%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B2%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25D8%25B3%25D9%2581%25D8%25B1-%25D8%25B9%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2588-%25D9%2585%25DA%25A9%25D9%2587-1317%25D9%25821279%25D8%25B4/%3famp

از انتشارات نشر علم

0 دیدگاهبستن دیدگاه‌ ها

ارسال دیدگاه

© طبق قانون کپی رایت تمامی حقوق مربوط به این سایت محفوظ می باشد و فقط انتشار آن با ذکر لینک بلامانع است.