سفرنامه‌پژوه برتر: «روح‌انگیز کراچی»

سفرنامه‌پژوه برتر: «روح‌انگیز کراچی»

سفرنامه‌پژوه برتر: «روح‌انگیز کراچی»

کَراچی، روح‌انگیز (فیروزآباد ۱۳۳۳ش)

نویسنده، شاعر و مدرس دانشگاه. تحصیلات دانشگاهی خود را در تهران و بمبئی در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی به پایان رساند و با دفاع از پایان‌نامۀ خود با عنوان نگرشی بر اشعار شاعره‌های ایران از مشروطیت تا سقوط سلطنت به اخذ دانشنامۀ دکتری از دانشگاه بمبئی نایل شد. مجموعه اشعارش عبارت‌اند از با کابوس‌های زن و چشم‌های لوچ زمین. عمدۀ پژوهش‌های وی دربارۀ زنان شاعر بوده است. وی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است. از دیگر آثار اوست: اندیشه‌نگاران زن در شعر مشروطه؛ کتاب‌شناسی توصیفی پروین اعتصامی؛ فروغ یاغی مغموم ۱۳۷۶؛ دیدارهای دور (پژوهشی در ادبیات سفرنامه‌ای)؛ پروین اعتصامی، همراه با کتاب‌شناسی توصیفی؛ فروغ فرخ‌زاد. همراه با کتاب‌شناسی ۱۳۸۳؛ عالمتاج قائم مقامی (ژاله) و هفت بررسی.

http://wikijoo.ir/index.php/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DA%86%DB%8C%D8%8C_%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2_(%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B3%D8%B4)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه