«رحّاله علی طریق شاقّ» (مسافری سخت کوش در مسیری سخت_به زبان عربی_ ترجمه نشده) نوشتهٔ یوسف العید

«رحّاله علی طریق شاقّ» (مسافری سخت کوش در مسیری سخت_به زبان عربی_ ترجمه نشده) نوشتهٔ یوسف العید

«رحّاله علی طریق شاقّ» (مسافری سخت کوش در مسیری سخت_به زبان عربی_ ترجمه نشده) نوشتهٔ یوسف العید

یوسف العید ادیب اهل آرژانتین، لبنانی الاصل، طی سالها مطالعات به این نکته پی می برد که مسلمان ادیب و متفکری فراوانی هستند که در سراسر قاره آمریکا (شمالی و جنوبی) زندگی می کنند. وی طی مدت سه سال با همتی بالا و سفرهایی خستگی ناپذیر، به کشورهای قاره آمریکا سفر می کند و اُدباء و شخصیت های فرهیخته آنان را پیدا می کند و زندگی نامه آنان را در طی مدت سه سال بعد از آن سفر، با عنوان «جوالات فی العالم الجدید» می نگارد. سالها بعد، دکتر سهیل اسعد نسخه ای از آن را  به صورت اتفاقی در کشور کوبا می یابد و در  دارالمحجه البیضاء بیروت با عنوان  « رحالة علی طریق شاق» تجدید چاپ می نماید.

به پیشنهاد دکتر سهیل اسعد

انتشارات دارالمحجه البیضاء

https://www.safarvaname.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *