«همراه تحقیق روتلج برای سفرنامه نویسی» (The Routledge Research Companion to Travel Writing _ ترجمه نشده )، ویرایش توسط آلاسدایر پتینگر

«همراه تحقیق روتلج برای سفرنامه نویسی» (The Routledge Research Companion to Travel Writing _ ترجمه نشده )، ویرایش توسط آلاسدایر پتینگر

«همراه تحقیق روتلج برای سفرنامه نویسی» (The Routledge Research Companion to Travel Writing _ ترجمه نشده )، ویرایش توسط آلاسدایر پتینگر

همراه تحقیق روتلج برای سفرنامه نویسی

ویرایش شده توسط آلاسدایر پتینگر

تیم یانگز

این کتاب با به نمایش گذاشتن الگوهای تثبیت شده و جدید تحقیق، رویکردی بین رشته‌ای به بورسیه تحصیلی و خود متون سفر دارد. این جلد رویکردی موضوعی دارد و هر مشارکت کننده جنبه خاصی از سفرنامه نویسی ( یک موضوع تکرارپذیر، یک اصل سازماندهی یا یک فرم ادبی ) را در نظر می گیرد. همه مقاله‌ها شامل بحثی درباره متون حاکی از سفرنگاری هستند، تا اطمینان حاصل شود که این کتاب به‌طور کلی طیف وسیع تاریخی و جغرافیایی سفرنامه‌نویسی را نشان می‌دهد. 25 مقاله و مقدمه ویراستاران با هم بازتابی جامع و معتبر از وضعیت نقد سفرنامه‌نویسی را ارائه می‌کنند و زمینه را برای تحولات آینده فراهم می‌کنند

The Routledge Research Companion to Travel Writing

Edited By

Alasdair Pettinger

im Youngs

Showcasing established and new patterns of research, The Routledge Research Companion to Travel Writing takes an interdisciplinary approach to scholarship and to travel texts themselves. The volume adopts a thematic approach, with each contributor considering a specific aspect of travel writing – a recurrent motif, an organising principle or a literary form. All of the essays include a discussion of representative travel texts, to ensure that the volume as a whole represents a broad historical and geographical range of travel writing. Together, the 25 essays and the editors’ introduction offer a comprehensive and authoritative reflection of the state of travel writing criticism and lay the ground for future developments.

https://www.routledge.com/The-Routledge-Research-Companion-to-Travel-Writing/Pettinger-Youngs/p/book/9781032090788

پیشنهاد شده توسط آقای احسان نیک گفتار

https://www.safarvaname.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه