نشست تخصصی: «ایران از نگاه سفرنامه های فرانسوی قرن نوزدهم»؛ توسط محمود جعفری دهقی، ایلمیرا دادور و بهمن نامور مطلق

نشست تخصصی: «ایران از نگاه سفرنامه های فرانسوی قرن نوزدهم»؛ توسط محمود جعفری دهقی، ایلمیرا دادور و بهمن نامور مطلق

نشست تخصصی: «ایران از نگاه سفرنامه های فرانسوی قرن نوزدهم»؛ توسط محمود جعفری دهقی، ایلمیرا دادور و بهمن نامور مطلق

نشست ایران از نگاه سفرنامه های فرانسوی قرن نوزدهم روز یکشنبه 30 تیرماه 1398 با حضور محمود جعفری دهقی، ایلمیرا دادور و بهمن نامور مطلق در سرای اهل قلم برگزار شد. دکتر محمود جعفری دهقی استاد دانشگاه تهران و رییس انجمن ایران شناسی هستند. در آغاز این نشست دکتر محمود جعفری دهقی ضمن خیر مقدم به حاضران دربارۀ ایران از نگاه سفرنامه های فرانسوی گفت:

سفرنامه ها یکی از مهمترین اسناد مربوط به شناخت ایران و تاریخ اجتماعی و سیاسی آن است. در مجموعه تواریخ ایرانی، تاریخ اجتماعی قابل اعتمادی  نمی باشد. پس مورخ می تواند با استمداد از شم تاریخی خود و با توجه به شرایط سیاسی و فرهنگی نویسندگان سفرنامه ها، تاریخ تحولات اجتماعی و سیاسی ایران را بررسی و تدوین نماید. بدیهی است که در بررسی نگاه سفرنامه نویسان به ایران و ایرانیان باید به دقت از درون به این گزارش ها نگریست. غالب شرق شناسان نگاهی از بالا به شرق داشته اند. پس ضروری به نظر می رسد که آراء و برداشت های سفرنامه ها از ایران را با اسناد و تاریخ ایرانی مقایسه و بررسی کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه