«در غرب چه می‌گذرد؟»

«در غرب چه می‌گذرد؟»

«در غرب چه می‌گذرد؟»

در غرب چه می‌گذرد؟

(خاطرات سفر نویسنده در تجربه بیست و نه ساله در کشور سوئد ۱۳۷۵)

در این کتاب نگارنده با توجه به صدمات و ضایعات فاجعه آمیزی که به علل مختلف از ناحیه کشورهای غربی به مردم عالم و محیط زیست جهان وارد آمده و می آید، سعی نموده به استناد مدارک انکارناپذیر ارائه شده در غرب، توأم با مشاهدات و تجربیات ۲۹ ساله خود در کشور سوئد، به طور همه جانبه اوضاع و احوال واقعی در غرب را که ظواهر پرزرق‌ و برق اجتماعی و به اصطلاح پیشرفت های علوم و تکنولوژی و تبلیغات کاذب آزادی و تمدن پیشرفته سرپوشی بر آنها نهاده است، ارائه نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه