«در غرب چه می‌گذرد؟»

«در غرب چه می‌گذرد؟»

«در غرب چه می‌گذرد؟»

در غرب چه می‌گذرد؟

(خاطرات سفر نویسنده در تجربه بیست و نه ساله در کشور سوئد ۱۳۷۵)

در این کتاب نگارنده با توجه به صدمات و ضایعات فاجعه آمیزی که بهتر و علل مختلف از ناحیه کشورهای غربی به مردم عالم و محیط زیست جهان وارد آمده و می آید و سعی نموده است به استناد مدارک انکارناپذیر ارائه شده در غرب توأم با مشاهدات و تجربیات ۲۹ ساله خود به طور همه جانبه و بی‌طرفانه اوضاع و احوال واقعی در غرب را که ظواهر پرزرق‌وبرق اجتماعی و به اصطلاح پیشرفت های علوم و تکنولوژی و تبلیغات کاذب آزادی و تمدن پیشرفته سرپوشی بر آنها نهاده است ارائه نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *