📁 سفرنامه فیلم (مستند)

قطعا در شبکه‌های مختلف تلوزیونی، فیلم‌ها و برنامه‌های زیادی از سفر کردن افراد دیده‌اید. کسانی که با یک دوربین فیلمبرداری به سفر می‌روند و در واقع، با فیلم گرفتن سفر را شرح می‌دهند. مستندانی که از سفرها ساخته می‌شود، در دسته سفرنامه‌های فیلم قرار دارد. بعضی از سفرنامه‌نویس‌ها، در کنار نوشتن سفرنامه‌های مکتوب، به ساخت سفرنامه‌فیلم نیز علاقه زیادی دارند. به عنوان مثال، عیسی و عبدالله امیدوار، برای سفرنامه مکتوبشان به نام «سفرنامه برادران امیدوار»، یک سفرنامه فیلم با همین نام نیز دارند که در آن، مستندات سفرهایشان را جمع‌آوری کرده‌اند.