📁 سفرنامه عکس

همانطور که از اسم این نوع سفرنامه مشخص است، عکس‌ها روایت‌گر سفر هستند. در این نوع سفرنامه‌ها نوشته‌های چندانی وجود ندارد و با دیدن عکس‌ها، روند سفر روایت می‌شود. سفرنامه‌های عکس، به خاطر خاص بودنشان، طرفدارهای مخصوص به خود را دارند. البته، نوعی از سفرنامه عکس نیز وجود دارد که در کنار عکس‌ها، نوشته‌هایی نیز قرار دارد تا خواننده را بیشتر در جریان سفر و شرح اتفاقات قرار بدهد. سفرنامه «روایت سفر سوریه» اثر آقای محمد تاجیک، یکی از نمونه‌های سفرنامه عکس است. این سفرنامه سوریه، 200 قطعه عکس دارد که داستان سفر آقای تاجیک را شرح می‌دهند