نوشتن سفرنامه کار سختی نیست! فقط کافی است بدانید چطور باید یک سفرنامه بنویسید و برای نوشتن آن، به چه چیزهایی نیاز دارید. بخش مشاوره مرکز مطالعات سفرنامه، دقیقا همینجا به کمکتان می‌آید. ما در مرکز مطالعات سفرنامه به شما یاد می‌دهیم چطور یک سفرنامه بنویسید.
زمانی که سفرنامه‌تان را نوشتید، حالا می‌توانید برای تدوین آن روی ما حساب کنید. ما در مرکز مطالعات سفرنامه، یادداشت‌های شما را مطالعه می‌کنیم و برای نوع تدوین آن، به شما مشاوره می‌دهیم. با این کار، دو قدم به چاپ سفرنامه‌تان نزدیک‌تر شده‌اید.
خبر خوب دیگری نیز برای دانشجویان و پژوهشگران سفرنامه داریم! در مرکز مطالعات سفرنامه می‌توانید روی مشاوره و کمک اساتید ما برای نوشتن مقالات پژوهشی و پایان‌نامه‌های مربوط به سفر، حساب باز کنید.