هدف مرکز تخصصی مطالعات سفرنامه

هدف اصلی از ایجاد این مرکز و تارنما؛ تحقیق، پژوهش و مطالعه “درباره سفرنامه ها” است.

مطالعه و پژوهش در نظریه ها و رصد آخرین دانش و دستاوردهای محصولات سفرنامه ای بـا اولویت سفرنامه های داخلی و ارائه مبانی علمی و آموزشی و رسانه ای درباره سفرنامه ها می باشد.

سفرنامه هایی که از دیدگاه قریب به اتفاق اندیشمندان علوم انسانی، منابع معرفتی ارزشمند و کم نظیری برای علم اجتماعی ، تاریخ و مانند آن به شمار می آیند.

در ضمن این مرکز درصدد ترویج و معرفی سفرنامه هایی مفید و جذاب در اشکال و انواع مختلف نیز می باشد، که طبعا معرفی آنها در این تارنما، دلیل بر تایید همه مطالب آن ها نخواهد بود.